3 Günlük Continuous Integration Using Maven JUnit and Jenkins eğitiminde katılımcıların JUnit ile test odaklı geliştirme yapabilmeleri ve bu testleri Maven ve Jenkins kullanarak sürekli entegrasyona dahil edebilmeleri hedeflenmektedir.

3 Günlük Functional Programming with Java 8 eğitiminde katılımcılara Java 8 kullanarak fonksiyonel programlama geliştirme yöntemleri örneklerle anlatılacaktır.

5 gün boyunca Project Server 2013 Inside Out eğitiminde Microsoft Project Server 2013 üzerine çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Project Web App ile projeler, takvimler, kaynaklar, görevler ve zaman çizelgelerini nasıl oluşturup yönetileceğine yer verilecektir. Project Server 2013 ile geri yükleme, yedekleme, ve sistemsel sorun giderme gibi konulara da yer verilecektir. Eğitim sonunda Project Server 2013 özelliklerini kullanmaya başlayacaksınız.

4 gün boyunca "Advanced Production Level Debugging (.Net)" eğitimi sonunda Visual Studio’nun debugging teknikleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Uygulama hatalarını nasıl analiz edileceği ve bu bilgi yığınlarının nasıl inceleneceği katılımcılara anlatılacaktır. Memory leak, deadlock ve hataların nasıl çözüleceği eğitim konularının içinde yer almaktadır.

5 günlük "Eclipse ile Java ve Nesneye Dayalı Geliştirme" eğitimi boyunca java ile beraber OOP yapıları incelenecek, yazılımcıların daha verimli ve gelişime açık projeler geliştirmeleri için hangi prensiplere uyulması gerektiğinden söz edilecek.

Swift ile iPhone, iPad Uygulama Geliştirme eğitiminde IOS SDK kurulumu, Mac platformunda iPhone uygulamaları geliştirilmesi, XCode kullanarak iPhone uygulamaları geliştirilmesi ve Apple Developer Programına katılım konularında detaylı bilgilere yer verilmektedir. Geliştirilen uygulamaların iPhone ve iPad cihazlarına kurulumunun yapılması ve uygulamaların App Store aracılığıyla yayınlanması konularında da örneklerin yapıldığı bu eğitimi her mobil geliştiricinin alması gereken temel eğitimlerdendir.

5 günlük bu eğitimde Web Server Administration and IIS Performance eğitimi, Microsoft’un 10972A kodlu “Administering the Web Server(IIS) Role” eğitiminin daha detaylı bir halidir.

3 Günlük Developing Web Applications Using GWT eğitiminde katılımcıların Google Web Toolkit (GWT) teknolojisini kullanarak, kurumsal web uygulamaları geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım