Bu eğitimde workshop Java ile yapılan uygulamaların performans kriterinin göz önünde bulundurularak tasarlanması ve implementasyon edilmesi hedeflenmiştir.

Bu eğitimde workshop Java ile yapılan uygulamaların güvenli olarak geliştirilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Bu eğitim de workshop katılımcıların Jersey ve JAX-RS teknolojilerini kullanarak RESTFul servis geliştirebilmeleri ve Aspect Oriented programlama ile servislerin güvenlik ve loglama işlemlerini yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Bu eğitim workshop Java ile SOA uygulamaları yazabilmeyi hedeflemektedir.

Bu eğitimde workshop mobil uygulama geliştirirken web, native ve hybrid yapılarını kullanmayı kıyaslamakta ve hangisinin hangi durumda daha iyi olduğunu öğretebilmeyi hedeflemektedir.

Bu eğitimde workshop test bazlı Java yazılım yapmayı öğretmek hedeflenmektedir.

Testing with Microsoft Azure eğitiminde web projelerinin performans ölçümlemelerini gerçekleştirmek için yapılan Web Performans, Load ve Stress testlerini tanıtmak ve bu testleri Microsoft Azure üzerinde nasıl gerçekleştirilebileceğini öğretmek hedeflenmektedir.

Bu eğitimde workshop Java kod modüllerinin kolayca birleştirilebilmesini öğretmeyi hedeflenmektedir.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım