Programming in C# with Microsoft Visual Studio eğitiminde, C# programlama yapısı, dil kuralları ve implementasyon detaylarına yer verilmektedir. 5 gün boyunca bu eğitimde junior-mid seviyede programcıların .NET framework üzerinde başarılı ve performanslı C# uygulamaları geliştirebilecek seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.

3 günlük WPF (Windows Presentation Foundation) Application Development eğitimi ile katılımcılar Windows Presentation Foundation (WPF) çözümleri geliştirmek ve konfigure etmek için gerekli bilgiler öğretilecek, XAML ve C# teknolojilerinde pratik örnekler anlatılacak.

Katılımcılar HTML5, Javascript ve CSS3 teknolojilerini temel seviyede öğrenecekleri Programming in HTML with Javascript and CSS3 eğitimi ile programlama mantığı, değişken tanımlama ve kullanma, kullanıcı arayüzleri geliştirme, kullanıcı girdilerini yakalama konularında pratik örnekler uygulanacak. Buna bağlı olarak gelişmiş Web ve Windows Store uygulamaları geliştirmek için alacakları ileri seviye eğitimlerde konuları daha rahat özümseyip efektif bir öğrenim süreci sağlayacaktır. Eğitim; içinde lab senaryoları başarılı ve performanslı bir HTML5 uygulaması oluşturmak için gereken adımları destekleyecek şekilde yer verilmiştir. css

Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications eğitimi yeni teknolojileri yakından takip eden daha performanslı kodlar yazmak isteyen katılımcılar için Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications eğitiminde, .NET Framework 4.5 araçları ve teknolojileri kullanılarak gelişmiş ASP.NET MVC uygulamaları anlatılacaktır. Web uygulamalarının performansını artırma konusunda yapılan pratik örneklerle katılımcılara daha verimli kodlar yazmaları için gerekli örnekler gösterilecektir. Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications eğitimi ile ASP.NET MVC ve Web Forms karşılaştırması yapılıp katılımcıların hangi durumda hangi teknolojiyi kullanacakları konusunda da bilgi verilecektir.Ayrıca bu eğitim alındığında katılımcılar 70-486 sınavını almaya ön hazırlık yapmış olacaklardır.

Design Patterns ve Enterprise Design Pattern 5 günlük eğitiminde OOP yapıları incelenecek, yazılımcıların daha verimli ve gelişime açık projeler geliştirmeleri için hangi prensiplere uyulması gerektiğinden ve yazılımcıların sık karşılaştığı problemler için uyguladıkları tasarım kalıplarından söz edilecektir. Design Patterns ve Enterprise Design Pattern eğitimi bittikten sonra katılımcılar yazılım dünyasının benzer sorunlar için geliştirdiği çözümleri tanıyacak ve projelerinde bu kalıpları aktif olarak yer vereceklerdir.

Developing Windows Communication Foundation Solutions eğitimi, WCF teknolojilerini kullanarak katılımcıların dağınık yapıları ve servis tabanlı mimarileri daha iyi anlamalarını sağlamak için tasarlanmış bir eğitimdir. Katılımcılar bu eğitimi alarak servis tabanlı mimarilerde uzmanlaşma yolunda önemli bir adımı geride bırakacaklardır.

Developing Windows Azure ve Web Services konularında uzmanlaşmak isteyenlere yönelik olan eğitimler içerisinde yer almaktadır. Developing Windows Azure ve Web Services eğitiminde katılımcılar çeşitli kaynaklardan yerel ve uzak verinin alınıp işlenmesi, servislerin tasarlanıp geliştirilmesi konusunda çalışmalar sağlayacaktır. Katılımcılar ayrıca Hybrid ortamlarda uygulama geliştirme ve yaygınlaştırma konusunda yetkinlikler kazanıp başarılı bulut çözümleri geliştirebileceklerdir.

5 gün boyunca OOP ve Design Patterns eğitimi süresince OOP yapıları incelenecek, yazılımcıların daha verimli ve gelişime açık projeler geliştirmeleri için hangi prensiplere uyulması gerektiğinden ve yazılımcıların sık karşılaştığı problemler için uyguladıkları tasarım kalıplarından söz edilecektir. OOP ve Design Patterns eğitiminin sonunda katılımcılar yazılım dünyasının benzer sorunlar için geliştirdiği çözümleri tanıyacak ve projelerinde bu kalıpları kullanabilecekler.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım