Usability (Kullanılabilirlik) Testing

Nielsen Norman Group’un 863 proje üzerinden yaptığı bir araştırmaya göre, kullanılabilirliğe toplaproje maliyetinin %8 - %13’ü arasında bir bütçe ayırdığınızda satışlar %100, trafik %150, verimlilik %161, sistemin kullanım oranı %202 oranlarına kadar çıkabiliyor.
  • Geliştirdiğiniz uygulama ve uygulamanın nitelikleri kullanıcıyla/müşteriyle doğru şekilde iletiliyor mu?
  • Kullanıcılar/müşteriler uygulamanız üzerinde bir şey yapmak istediklerinde ne tür pürüzlerle karşılaşıyorlar?
  • Uygulamanız ne kadar kullanıcı/müşteri odaklı? Ne kadarı kullanılabiliyor?
  • Kullanıcılarınız, müşterilerinizin uygulamanızdan vazgeçtiği / vazgeçeceği konular nereler?
Yukarıdaki sorulara yanıt arıyorsanız bu eğitim sizin için hazırlandı. Bu eğitimi tamamladığınızda aşağıdaki kazanımlara sahip olacaksınız:
  • Kullanılabilirlik testinin ne olduğunu, neden gerektiğini ve yapılmazsa nelere sebep olabileceğini anlamak.
  • Kendi projeleriniz ve uygulamalarınız için kullanılabilirlik testini tasarlama, planlama ve uygulama bilgi ve becerisini kazanmak.
  • Kullanılabilirlik testi sonuçlarını ve bulguları analiz ederek iyileştirme önerileri geliştirme becerisi edinmek.
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım