Süreç Yönetimi

ABPMP (Association of Business Process Management Professionals) aracılığıyla gelişmiş olup BPM CBOK (Business Process Management Common Body of Knowledge) müfredatı üzerinden konu olan bu Süreç Yönetimi eğitimi sonucunda katılımcılar; sahip olacakları kuruluşların nasıl ilerlemesi gerektiğinin haritasını çizebilir, yönetim şemasını belirleyebilir ve sistemli hale getirebilir.

Süreç yönetimi nedir
Süreç yönetimi konseptleri
Süreç analizi nedir?
Neden süreç analizine ihtiyaç duyulur?
Ne zaman süreç analizi yapılmalı?
Süreç analizi rolleri
Süreç analizine hazırlık
Süreç analizinde bilgi toplama
Analiz dokümantasyonu
Süreç yönetimi amacı
Sık kullanılan süreç yönetimi modelleri
Süreç yönetimine metodolojik yaklaşımlar
Süreç modeli seviyeleri
Yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya modelleme yaklaşımları
Referans modeller
Modelleme araçları
Süreç tasarımı nedir?
Süreçlerde “olanın” tespiti
Stratejik iş değişimi
Süreçlerde iş akışı tasarımı – “olması gerekenin” belirlenmesi
Değişiklik yönetimi
Süreç performansı yönetimi nedir?
Süreç performansı nedir?
Ölçme ve yönetme
Süreç performansı yönetimi faydaları
Anahtar süreç performansı tanımları
İzleme ve kontrol etme
Performans yönetimi olgunluk modeli
Değişim yönetimi
Değişime hazırlanma – Yönetim desteği
Süreç değişimine hazırlanma
İş değişimi ve optimizasyon
Süreç tabanlı organizasyonlar
Süreç tabanlı organizasyonlarda hiyerarşik yapılar
Süreç yönetimi rolleri
Kurumsal süreç yönetimi
Süreç olgunluğu değerlendirilmesi
Süreçlerin korunması
Süreç yönetimi yol haritası
Süreç yönetimi mükemmellik merkezi
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım