SOME eğitimlerinde katılımcılara siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları önlemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan unsurlar detaylı bir şekilde incelenecektir.

Sistem ve ağ cihazları tarafından üretilen günlük kayıtlarının incelenmesi, merkezi log kayıt sistemleri, yönetmelikler bazında log yönetimi ve bir siber saldırı durumunda kayıtların analizi konularını içeren bir eğitimdir.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım