Installing and Configuring Windows Server 2012 eğitiminin sonunda katılımcıların aşağıdaki yetenekleri kazanması amaçlanmıştır. Windows Server 2012 hizmetlerini ve altyapısını uygulamak için bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamak. Active directory , ağ hizmetleri ve Hyper-V Sanallaştırma hizmetlerinin yapılandırılması, yönetimi ve sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeleri elde edinmek.

Administering Windows Server 2012 eğitimiyle katılımcıların Windows Server 2012 hizmetlerinin yönetimini ve sürekliliğini sağlayabilmeleri; Windows Server 2012’de kullanıcı ve grup yönetimi yapabilmeleri; Windows Server 2012 altyapısı, ağ iletişimi ve veri güvenliği için gerekli yönetim yetilerini sahip olmaları amaçlanır.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services eğitiminde katılımcılara Windows Server 2012 gelişmiş Network ve Active Directory altyapısı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesi; Windows Server 2012 kaynaklarının yönetiminin ve bakımının yapılması hakkında beceri kazandırılması; diğer Windows Server 2012 Active Directory servisleri ile ilgili bilgi ve tecrübe katılması amaçlanmaktadır.

Designing and Implementing a Server Infrastructure eğitimi kapsamında, Windows Server 2012 Üzerinde Active Directory Domain Services yapısının fiziksel ve sanal olarak planlanması, dizaynı ve uygulanmasının yanı sıra Name Resolution, Uygulama Entegrasyonu ve Network Hizmetlerinin Yönetimi konuları söz edilecektir.

Windows 8 masaüstü tarafında planlama, dizayn ve uygulama modüllerinden oluşan "Implementing a Desktop Infrastructure" eğitiminde User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) gibi teknolojilerden yararlanılır.

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services eğitiminde katılımcıların Windows Server 2008 R2 Active Directory Domain servislerine ait operasyonları yapabilmeleri; Group Policy bileşenlerinin tasarımı, yapılandırılması ve yönetimi hakkında tecrübe edinmeleri; Domain Controller sunucu rollerinin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi hakkında yetenek kazanmaları; Active Directory Domain servislerine ait lokasyon ve organizasyon topolojilerinin tasarım ve yönetim araçlarını tanımaları; operasyonel işlemleri hızlandırmaları ve sorun giderebilmeleri hedeflenmiştir.

Deploying System Center 2012 Configuration Manager eğitiminde katılımcıların, System Center 2012 Configuration Manager hiyerarşisini öğrenecek ve kurulum planlamasını yapabilecek seviyede bilgi donanımına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Eğitimde SCCM 2012 mimarisinin yeniliklerinden olan Central Administration Site, bir veya birden fazla ana site ve buna bağlı olan ikincil sitelerin dizaynı konuları detaylarıyla anlatılacaktır. Ayrıca bu eğitim içerisinde SCCM 2007 sürümünden 2012 sürümüne geçiş konusuna da değinilecektir.

Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 eğitiminin sonunda katılımcılar Data Center Management işlerinin otomasyonunun yapılandırılması; kaynakların izlenmesi ve dağıtımı; hizmet yönetimi yapılandırma ve bakımı; yapılandırma ve koruma yönetimi konularında bilgi ve tecrübe kazanacaklardır.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım