VMware vSphere: Design Workshop [V5.5] eğitiminin hedefi : Günümüz bilişim teknolojileri uygulamalarında sunucu sanallaştırması çok büyük önem arz etmiştir. Sunucu sanallaştırma çözümlerini kullanırken, kurulum ve konfigürasyon işlemlerini VMWare’in belirlediği standartlara göre uygulamak, ileride yaşanabilecek kritik sorunların önüne geçecek ve BT kaynaklarının en verimle şekilde kullanacaktır. VMware vSphere: Design Workshop V5.x eğitimi, VMware vSphere 5.1 ürün ailesinin bileşenleri olan VMware ESXi/ESX Server ve VMware Virtual Center 5.1 ürünlerinin tasarlanması aşamasında VMware profesyonellerinin bilgi, beceri ve yeteneklerinin artırılması ve tasarımdan kaynaklı risklerin minimuma indirilmesi için gerçek dünya senaryoları, kurulum, konfigürasyon ve yönetimi best practice’lerini barındırır. Ayrıca network, storage, virtual machine ve virtual datacenter tasarımları tek tek incelenecek ve tasarım alternatifleri derinlemesine öğretilecektir.

VMware vCenter Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V6.1] eğitimi, vSphere yöneticilerine, Vmware vCenter Site Recovery Manager yazılımının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgi vermeyi hedefleyen bir eğitim sunar. Bu eğitimi alan katılımcılar, eğitim sonunda SRM kullanarak kendi felaketten kurtulma planlarını yazmayı ve test etmeyi de göreceklerdir.

Günümüz bilişim teknolojileri uygulamalarında sunucu sanallaştırması çok büyük önem arz etmiştir. Sunucu sanallaştırma çözümleri ile, fiziksel sunucu kaynaklarının maksimum kullanımı sayesinde yapılan yatırımların hızlı geri dönüşü alınmaktadır. VMware vSphere with Operations Management: Fast Track [V5.1], yeni versiyon yoğun ve toplam eğitim süresi uzatılmış içeriği ile VMware vSphere 5 kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu ve Center kullanımının yanı sıra VMware vCenter Operations Manager ürünleri detaylı olarak işlenmektedir. "VMware vSphere with Operations Management Fast Track [V5.1]" eğitimi süresince gerçek dünya senaryolarına uyumlu laboratuvar içeriği katılımcılara %40 oranında uygulama yapma imkanı yaratır. 5 gün sürecek eğitim sonunda katılımcıların, yüksek güvenlikli Vmware sanallaştırma altyapılarını kurabilecek ve merkezi bir ara birimden tüm altyapıyı yönetebilecek seviyede bilgi donanımına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Katılımcılar eğitim sonunda girebilecekleri sınav ile VMware Certified Professional ( VCP5-DCV) ünvanını da kazanabilirler.

VMware Mirage: Install, Configure, Manage [V5.5] eğitimi VMware® Horizon Mirage ürünü ile ilgili kurulum ve konfigürasyon konularını barındırır. Ayrıca eğitimde Horizon Mirage bileşenlerinin kurulumu, Horizon Mirage yönetim konsolunun kullanılması, Windows XP'den Windows 7'ye geçiş işlemleri, recovery için metotlar, Horizon Mirage File Portal kurulum, konfigürasyon ve son kullanıcıların kendi dosyalarına nasıl eriştikleri gibi konular işlenmektedir.

VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure and OS Management eğitimi Vmware vCenter Configuration Manager ürünün kurulması ve konfigüre edilmesi konularına yer verir. Eğitim sürecinde vCenter Configuration Manager'ın VMware yönetim çözümlerindeki yeri, enterprise konfigürasyon ve compliance yönetimi, Configuration Manager yönetim konsolunun kullanılması, Configuration Manager'da rapor oluşturulması, veri analizleri, kullanıcı izinleri ve alarm gibi başlıkların yönetilmesi konuları üzerinde durulur. Ayrıca bu eğitim ile katılımcılar Active Directory yönetimi, templateler yaratma ve yönetme, vCenter Configuration Manager ile patch yönetimi, işletim sistemi ve uygulama dağıtımı gibi konuları kavrayacaklardır.

VMware vSphere: What’s New [V5.5 to V6] eğitiminin içeriği, VMware'in en yeni sürüm sanallaştırma ürünü olan VMware ESXi™ 6 ve vCenter Server™ 6 ile ilgili yenilikleri, güncelleme detaylarını ve gerçek dünya senaryolarını içermektedir. Mevcut yapılarında daha önce vSphere kullanan ve 6 geçişi yapmak isteyen müşterilerin katılması tavsiye edilir.

Deneyimli VMware vSphere kullanıcıları için planlanmış VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage [V6.2] eğitimi, alarm yönetimi, karmaşık vSphere problemlerimin çözümü, kapasite ve ütilizasyon yönetimi, raporlama ve vRealize Operations Manager kurulumu detaylarını kapsayan yeni bir eğitim sunar.

"VMware vCenter Operations Manager: Advanced Usage and Dashboard Design" eğitimi VMware vCenter Operations Manager 5.6 ürünün üst düzey yeteneklerine yoğunlaşır. Ayrıca vCenter Operations Manager 5.6 'nın VMware vSphere® 5.1, VMware vCloud Director 5.1 ve VMware vFabric Hyperic gibi ürünler ile entegrasyonu konularını barındırır.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım