Proje Yönetiminin Temelleri, PMI Uyumlu

185 farklı ülkeye yayılmış yarım milyon üyesi ve sertifikalı profesyoneliyle birlikte dünya üzerindeki en büyük uluslararası proje yönetimi organizasyonu olan PMI® (Project Management Institute) metodolojisi baz alınarak hazırlanan Proje Yönetiminin Temelleri eğitiminde, katılımcıların proje yönetimi disiplini hakkında genel bir kavrayış edinmeleri ve katılımcılar nezdinde proje yönetimine dair bir farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

Proje,program, portföy tanımları
Projeler vs. Operasyonlar
Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler
Projelerde başarısızlık nedenleri
Proje başarı faktörleri
Proje yönetiminin organizasyonel faydaları
Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları
Projelerde paydaşlar
Proje kısıt üçgeni
Proje yönetimi metodolojisi
Proje yaşam döngüsü
Proje yönetimi vs. Program yönetimi
Proje portfolyo yönetimi (PPM)
PPM modelinin riskleri
Stratejiler vs. Projeler
Projelerin sınıflandırılması
Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)
Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)
Proje yönetiminde organizasyon yapıları
Fonksiyonel organizasyon yapısı
Proje tabanlı organizasyon yapısı
Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması
Proje yaşam döngüsü
PMI'a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu
Projenin başlatılması
Projenin planlanması
Projenin yürütülmesi
Projenin izlenmesi ve kontrolü
Projenin kapatılması
PMI'a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı
Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki
Proje beratı hazırlama
Proje yönetim planları
Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi
Projelerin kapatılması
Proje hedeflerinin belirlenmesi
Proje gereksinimlerinin analizi
Kapsam tanımlama dokümanı
Kapsam genişlemesi ve yönetimi
Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması
Proje planı oluşturma
İş Ayrışım Yapısı (WBS)
WBS yapısı ve oluşturma teknikleri
Çizelgeleme Araçları
Bar şemaları ve ağ diyagramları
Milestone(kilometretaşı) kavramı
Gantt şeması oluşturma teknikleri
Ağ diyagramı oluşturma teknikleri
Aktivite ilişkilendirme metotları
Kritik yol hesaplama teknikleri
Bolluk hesaplama yöntemleri
PERT ve diğer tahminleme teknikleri
Proje kontrolü
Proje gelişiminin izlenmesi
Durum raporları
Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)
EVM'nin özellikleri
EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü
EVM formülleri
EVM tekniğinin projelerde uygulanması
EVM grafiksel analizi
EVM tekniğinin sağladığı faydalar
Kalite tanımları
Kalite yönetim planı
Kalite planlama
Kalite güvence
Kalite kontrol
Deney tasarımı (Design of experiments)
Pareto analizi
Kalite ve 6 Sigma felsefesi
DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi
Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı
IT projelerinde test süreci
Test tipleri
Kalite maliyetleri
Proje kalitesinin iyileştirilmesi
Proje takımının oluşturulması
Takım oluşturma aşamaları
Sorumluluk atama matriksi
Yetkinlik matriksi
Kadro yönetim planı
Proje takım tipleri ve yapıları
Risk yönetimi süreci
Risk yanıt stratejileri
Olasılık ve etki matriksi
Risk kategorileri ve türleri
Risklerin tanımlanması
Risklerin analiz edilmesi
Risklerin önceliklendirilmesi
Kalitatif risk analizi
Kantitatif risk analizi
Risklerin kontrol edilmesi
Risk yönetim planı
Satın alma yönetimi süreçleri
Satın alma planlaması
Pazar koşullarının değerlendirilmesi
'Satın al' ya da 'Yap' kararı
Kontrat tipleri
Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
Tedarikçi seçim kriterleri
Satın alma detayları
İletişim ve proje yöneticisi
İletişim yönetimi süreci
İletişim tipleri
İletişim stratejileri
İletişim planının oluşturulması
Toplantı yönetimi
Yıkıcı takım profilleri
Paydaş tanımı
Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı
Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi
Paydaşlar arası iletişim
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım