OOP and Design Patterns

5 gün boyunca OOP ve Design Patterns eğitimi süresince OOP yapıları incelenecek, yazılımcıların daha verimli ve gelişime açık projeler geliştirmeleri için hangi prensiplere uyulması gerektiğinden ve yazılımcıların sık karşılaştığı problemler için uyguladıkları tasarım kalıplarından söz edilecektir. OOP ve Design Patterns eğitiminin sonunda katılımcılar yazılım dünyasının benzer sorunlar için geliştirdiği çözümleri tanıyacak ve projelerinde bu kalıpları kullanabilecekler.
 

 

OOP'nin temelleri
Inheritance (kalıtım)
Polymorphism (çok biçimlilik)
Abstraction (soyutlama)
Encapsulation (kapsülleme)
Nesne
Sınıf ve Örnek Kavramları
Interface (Arayüz)
Generic sınıflar
Sınıf Bazında Tasarım Prensipleri
Package Cohesion Principles (Paket Uyumluluk Prensipleri)
Package Coupling Principles (Paket Eşleme Prensipleri)
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım