Red Hat System Administration II eğitimi katılımcılara önceden edinmiş oldukları temel Linux bilgilerini ilerleterek dosya sistemleri, SELinux, firewall ve hata gidermek ile ilgili daha ileri Linux sistem yönetimi konularında derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır. Kursun sonunda katılımcılar, SELinux, LVM, Zamanlanmış görevler, network dosya sistemleri gibi konularını da öğrenecekler.

Red Hat System Administration I eğitimi katılımcılara temel Linux bilgilerini edindirmeyi hedefler. Linux işletim sisteminin mimarisini ve komutlarını öğrenecekleri bu eğitimde kazanılan beceriler ile katılımcılar Red Hat Linux sistem yöneticisi olma yolunda ilk adım atılacaktır. Kurs sonrasında katılımcı, Linux dosya sistemlerine erişim ve bunların güvenlik ayarlarını düzenlemeyi, çalışan işlemlerin yönetimini ve network bağlantılarını düzenlemesi anlatılacaktır.

Servis sağlayıcı ağında kullanılan routing protokolleri ve bunların planlanması, uygulanması ve yönetilmesi konularını içerir. "Deploying Cisco Service Provider Network Routing" eğitiminin sonunda katılımcıların aşağıdaki konularda yetkinlik kazanması amaçlanmaktadır: Servis sağlayıcı ağında OSPF yapılandırması. Servis sağlayıcı ağında IS-IS yapılandırması. Servis sağlayıcı ağında BGP yapılandırması. Routing Protocol araçlarının kullanımı. IOS, IOS XE ve IOS XR ile uygulamalar.

Red Hat System Administration III eğitimi katılımcılara Red Hat Linux üzerinde network servislerinin kurulumu, konfigurasyonu ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim kazandırmayı hedefler. Katılımcılar bu eğitimde DNS, MariaDB, Apache Web Server, NFS ve iSCSI gibi network servisleri hakkında bilgi sahibi olurlar ve eğitimdeki uygulamalar sayesinde kurs süresince deneyimler kazanmış olacaklar.

HCS-Field-Server (Huawei) eğitiminde Huawei Blade Server içerisinde bulunan şase, blade, güç, soğutma bileşenlerinin teknolojileri, HMM ve Huawei Server içerisinde bulunan güç, soğutma bileşenlerinin teknolojileri, iMana ile bu bileşenleri uzaktan nasıl yönetileceği, kurulumu ve sorun saptama stratejileri öğretilecektir.

Kampüs Networklerinde switching, günümüz bilgi teknolojileri dünyasında önemlidir. VLAN, MSTP, MPLS gibi güncel ve gelişmekte olan teknolojileri uygulayabilmek için birçok teknolojiyi beraber kullanmalıdır. "Huawei Certified Network Professional - Routing and Switching - Implementing Enterprise Routing&Switching Network" eğitimi süresince ileri switching konuları pratik ağırlıklı olarak, örneklerle ele alınacak olup katılımcıların günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilecek seviyede bilgi donanımına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra eğitimde kampüs networklerinde karşılaşan sorunlar, performans ve ölçeklenebilirlik gibi konularda pratiğe yönelik uygulamalardan da bahsedilecek.. Bununla beraber kampüs networklerinde karşılaşılan karmaşık routing, OSPF, BGP gibi konularda pratik yapmak amaçlanmaktadır. Günümüzde OSPF, BGP ve Multicast gibi güncel ve gelişmekte olan teknolojileri uygulayabilmek için routing alanında ileri seviyede pratik bilgiye sahip olmalıdır.Eğitim süresince ileri routing konuları ile pratik uygulamalar yapılacak ve katılımcıların günlük hayatlarında karşılarına çıkan sorunlar ile başa çıkabilmesi öğretilecek.

HCNA-Storage-BSSN Building the Structure of Storage Network Training eğitimi Huawei Storage sistemleri üzerine derinlemesine bilgi ve pratik laboratuvar uygulamaları da yer alır. Eğitim ayrıca katılımcılara SAN / IP-SAN (blok erişimi) ve NAS (dosya erişimi), FC, iSCSI ve FCoE bağlantı arayüzleri ile Linux, Microsoft Windows blok erişimi entegrasyonu hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

HCNP V3.0 -CUSN Huawei Certified Network Professional - Constructing Unified Storage Network, Huawei Storage sistemleri üzerine derinlemesine bilgi ve pratik laboratuvar uygulamaları da yer alır. Eğitim ayrıca katılımcılara SAN / IP-SAN (blok erişimi) , FC, iSCSI ve FCoE bağlantı arayüzleri ile Unix, Microsoft Windows blok erişimi entegrasyonu hakkında ayrıntılı bilgiler de sunulacaktır.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım