MS 55035A Microsoft SharePoint Server 2013 for the Site Owner / Power User

Sharepoint 2013 ortamında gerçekleşecek "Microsoft SharePoint Server 2013 for the Site Owner / Power User" eğitiminde, katılımcılar Sharepoint uygulamalarında yeni liste ve site oluşturmayı, iş akışları oluşturmayı ve yönetmeyi,kullanıcı girişlerini yönetmeyi, çeşitli özelleştirmeler yapmayı öğrenerek pratik örneklerle bu bilgiler güçlendirilecektir.
 

 

What is SharePoint ?
SharePoint Administrative Roles
SharePoint Administration Options by Role
SharePoint Security Best Practices
Users and Groups
Adding Users and Groups
Adding Site Collection Administrators
Permissions and Permission Levels
Creating Custom Permission Levels
Configuring List and Library Permissions
Working with Audiences and Content Filtering
Managing User Alerts
What is a Feature ?
Activating and Deactivating Features
Commonly Used Features
Creating Subsites
Site Templates
Site Lifecycle and Site Deletion
Configuring the Look and Feel of a Site
Configuring Navigation Options
Language Settings
Adding and Managing Pages
Working with Web Part Pages
Frequently Used Web Parts
SharePoint Lists and List Features
Document Libraries
Libraries vs. Lists with Attachments
Adding Columns to Lists and Libraries
Column and Item Validation
Enterprise Metadata and Keywords Settings
Creating List and Library Views
Working with Office Web Apps
Organizing Content Using Folders and Metadata
Picture, Asset and Other Libraries
Working with the Recycle Bin
Configuring RSS Feeds
Configuring Incoming Email
About Tags and Notes and Ratings
Information Management Policy Settings
Auditing List and Document Activity
Working with Site Columns and Content Types
Built-in Content Types
Managing Business Content Using Content Types
Using Document Sets
Using the Content Organizer
An Overview of Records Management
SharePoint Workflows
Out of the Box Workflow Demo
Usage Reports
Search Reports
What is an App ?
Working with Built-in Apps
The SharePoint App Store
The Corporate App Store
Request an App
Building online communities using SharePoint
Discussion and Moderation
Rating discussions and earning point
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım