MS 50470 SharePoint Server 2010 for the Site Owner / Power Users

Sharepoint 2010 ortamında gerçekleşecek olan "SharePoint Server 2010 for the Site Owner / Power Users" eğitiminde, katılımcılar Sharepoint uygulamalarında yeni liste ve site oluşturmayı, iş akışları oluşturmayı ve yönetmeyi, kullanıcı girişlerini yönetmeyi, çeşitli özelleştirmeler yapmayı öğrenerek örneklerle bu bilgilere örneklerle değinilecektir.
 

 

The role of the site owner
A review of SharePoint basics
List Settings
Customizing Columns
Site Columns
Content Types
Creating Lists by Importing Excel Files
Creating and Modifying Views
Content Types
Communications Options
Overview of Workflows
Creating Forms Libraries from InfoPath
Creating Web Pages
Creating Web Part Pages
Site Customization
Site Navigation
Web Parts
Users and Groups
Permissions
Adding users
Adding Site Collection Administrators
Reviewing permissions
Sending E-mail to site users
List and Library Permissions
Creating Groups
Creating Custom Permission Levels
Audiences
Managing User Alerts
Site Web Analytics Reports
Site Collection Web Analytics Reports
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım