MS 20487 Developing Windows Azure and Web Services

Developing Windows Azure ve Web Services konularında uzmanlaşmak isteyenlere yönelik olan eğitimler içerisinde yer almaktadır. Developing Windows Azure ve Web Services eğitiminde katılımcılar çeşitli kaynaklardan yerel ve uzak verinin alınıp işlenmesi, servislerin tasarlanıp geliştirilmesi konusunda çalışmalar sağlayacaktır. Katılımcılar ayrıca Hybrid ortamlarda uygulama geliştirme ve yaygınlaştırma konusunda yetkinlikler kazanıp başarılı bulut çözümleri geliştirebileceklerdir.
 

 

Key Components of Distributed Applications
Data and Data Access Technologies
Service Technologies
Cloud Computing
ADO.NET overview
Creating an entity data model
Querying data
Manipulating data
What are HTTP services?
Creating an ASP.NET Web API service
Handling HTTP requests and responses
Hosting and consuming ASP.NET Web API services
The ASP.NET Web API request pipeline
The ASP.NET Web API response pipeline
Creatingg Odata services
Implementing Security in ASP.NET Web API services
Injecting dependencies into controllers
Adventages of creating services with WCF
Creating and implementing a contract
Configuring and hosting WCF services
Consuming WCF services
Applying design principles to service contracts
Handling distributed transactions
WCF pipeline architecture
Extending the WCF pipeline
Transport security
Message security
Configuraing service authentication and authorization
Windows Azure Service Bus Relays
Windows Azure Service Bus Queues
Windows Azure Service Bus Topics
Hosting services-on premises
Hosting services in Windows Azure
Web Deployment with Visual Studio
Creating and deploying Web Application packages
Command-line tools for web-deployment packages
Deploying to Windows Azure
Continuous delivery with TFS and GIT
Best practices for production deployment
Introduction to Windows Azure storage
Windows Azure Blob Storage
Windows Azure Table Storage
Windows Azure Queue Storage
Restricting access to Windows Azure Storage
Performing diagnostics using tracing
Configuraing service diagnostics
Monitoring IIS
Monitoring services using Windows Azure diagnostics
Debugging using IntelliTrace
Collecting Windows Azure metrics
Claim-based identity concepts
Access Control Service
Configuring services to use federated identities
Handling federated identities in the client side
Claim-based identity concepts
Access Control Service
Configuring services to use federated identities
Handling federated identities in the client side
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım