MS 20486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications eğitimi yeni teknolojileri yakından takip eden daha performanslı kodlar yazmak isteyen katılımcılar için Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications eğitiminde, .NET Framework 4.5 araçları ve teknolojileri kullanılarak gelişmiş ASP.NET MVC uygulamaları anlatılacaktır. Web uygulamalarının performansını artırma konusunda yapılan pratik örneklerle katılımcılara daha verimli kodlar yazmaları için gerekli örnekler gösterilecektir. Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications eğitimi ile ASP.NET MVC ve Web Forms karşılaştırması yapılıp katılımcıların hangi durumda hangi teknolojiyi kullanacakları konusunda da bilgi verilecektir.Ayrıca bu eğitim alındığında katılımcılar 70-486 sınavını almaya ön hazırlık yapmış olacaklardır.
 

 

Overview of Microsoft Web Technologies
Overview of ASP.NET 4.5
Introduction to ASP.NET MVC 5
Planning in the Project Design Phase
Designing Models
Controllers
and Views
Creating MVC Models
Working with Data
Writing Controllers and Actions
Writing Action Filters
Creating Views with Razor Syntax
Using HTML Helpers
Reusing Code in Views
Unit Testing MVC Components
Implementing an Exception Handling Strategy
Analyzing Information Architecture
Configuring Routes
Creating a Navigation Structure
Using Template Views
Applying CSS to an MVC Application
Creating an Adaptive User Interface
Using AJAX and Partial Page Updates
Implementing a Caching Strategy
Rendering and Running JavaScript Code
Using jQuery and jQueryUI
Implementing Authentication and Authorization
Assigning Roles and Membership
Building a Resilient ASP.NET MVC 5 Web Application
Developing Secure Sites
State Management
Introduction to Windows Azure
Designing and Writing Windows Azure Services
Consuming Windows Azure Services in a Web Application
Developing a Web API
Calling a Web API from Mobile and Web Applications
Using HTTP Modules and HTTP Handlers
Using Web Sockets
Deploying Web Applications
Deploying MVC 5 Applications
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım