MS 20480 Programming in HTML with Javascript and CSS3

Katılımcılar HTML5, Javascript ve CSS3 teknolojilerini temel seviyede öğrenecekleri Programming in HTML with Javascript and CSS3 eğitimi ile programlama mantığı, değişken tanımlama ve kullanma, kullanıcı arayüzleri geliştirme, kullanıcı girdilerini yakalama konularında pratik örnekler uygulanacak. Buna bağlı olarak gelişmiş Web ve Windows Store uygulamaları geliştirmek için alacakları ileri seviye eğitimlerde konuları daha rahat özümseyip efektif bir öğrenim süreci sağlayacaktır. Eğitim; içinde lab senaryoları başarılı ve performanslı bir HTML5 uygulaması oluşturmak için gereken adımları destekleyecek şekilde yer verilmiştir.

css

Overview of HTML
Overview of CSS
Creating a Web Application by Using Visual Studio 2012
Creating an HTML5 Page
Styling an HTML5 Page
Overview of JavaScript Syntax
Programming the HTML DOM with JavaScript
Introduction to jQuery
Overview of Forms and Input Types
Validating User Input by Using HTML5 Attributes
Validating User Input by Using JavaScript
Sending and Receiving Data by Using XMLHTTPRequest
Sending and Receiving Data by Using jQuery AJAX operations
Styling Text
Styling Block Elements
CSS3 Selectors
Enhancing Graphical Effects by Using CSS3
Writing Well-Structured JavaScript
Creating Custom Objects
Extending Objects
Interacting with Files
Incorporating Multimedia
Reacting to Browser Location and Context
Debugging and Profiling a Web Application
Reading and Writing Data Locally
Adding Offline Support by Using the Application Cache
Supporting Multiple Form Factors
Creating an Adaptive User Interface
Creating Interactive Graphics by Using Scalable Vector Graphics
Programmatically Drawing Graphics by Using a Canvas
Applying CSS Transitions
Transforming Elements
Applying CSS Key-frame Animations
Introduction to Web Sockets
Sending and Receiving Data by Using Web Sockets
Introduction to Web Workers
Performing Asynchronous Processing by Using a Web Worker
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım