MS 20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014 eğitimi, bilgi çalışanlarını destekleyecek bir iş zekası platformu oluşturmak için gerekli becerileri kapsar. Eğitimin sağladığı beceriler arasında bir veri ambarı yaratmak, SQL Server Integration Services ile ETL uygulamak, SQL Server Data Quality Services ve SQL Server Master Data Services kullanımıyla veriyi doğrulamak ve temizlemek konuları mevcuttur. Eğitim, veri ambarı geliştirme konusunda yeni çalışmaya başlayanlar için uygun olduğu gibi, daha önce SSIS eğitimi almış kişiler için de 2014’de gelen önemli yeni özellikler ve veri ambarı tasarım yaklaşımını içermesi açısından çok fayda sağlayacaktır.
 
Overview of Data Warehousing
Considerations for a Data Warehouse Solution
Lab: Exploring a Data Warehousing Solution
Considerations for Data Warehouse Infrastructure
Planning Data Warehouse Hardware
Lab: Planning Data Warehouse Infrastructure
Data Warehouse Design Overview
Designing Dimension Tables
Designing Fact Tables
Physical Design for a Data Warehouse
Lab: Implementing a Data Warehouse
Introduction to ETL with SSIS
Exploring Data Sources
Implementing Data Flow
Lab: Implementing Data Flow in an SSIS Package
Introduction to Control Flow
Creating Dynamic Packages
Using Containers
Managing Consistency
Lab: Implementing Control Flow in an SSIS Package
Lab: Using Transactions and Checkpoints
Debugging an SSIS Package
Logging SSIS Package Events
Handling Errors in an SSIS Package
Lab: Debugging and Troubleshooting an SSIS Package
Planning Data Extraction
Extracting Modified Data
Lab: Extracting Modified Data
Planning Data Loads
Using SSIS for Incremental Loads
Using Transact-SQL Loading Techniques
Lab: Loading a Data Warehouse
Introduction to Data Quality
Using Data Quality Services to Cleanse Data
Using Data Quality Services to Match Data
Lab: Cleansing Data
Introduction to Master Data Services
Implementing a Master Data Services Model
Managing Master Data
Creating a Master Data Hub
Lab: Implementing Master Data Services
Using Scripts in SSIS
Using Custom Components in SSIS
Lab: Using Custom Scripts
Overview of SSIS Deployment
Deploying SSIS Projects
Planning SSIS Package Execution
Lab: Deploying and Configuring SSIS Packages
Introduction to Business Intelligence
Enterprise Business Intelligence
Self-Service BI and Big Data
Lab: Using a Data Warehouse
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım