MS 20332A Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

"Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013" eğitiminde 5 gün boyunca, katılımcılar bir Sharepoint 2013 ortamının planlanması, yönetilmesi ve konfigüre edilmesi gibi konularına değinilecektir. Eğitim boyunca üzerinde özel olarak durulacak konulardan bazıları; yüksek erişilebilirlik, felaket senaryoları, servis mimarisi, sosyal özellikler, verimlilik ve iş zekası çözümleri, kurumsal içerik yönetimi çözümleri olacaktır. Bunların yanında Search Experience ve Governance konuları incelenip, Sharepoint 2013 ortamının yükseltilmesine veya taşınmasına da yer verilecektir.

Core Components of the SharePoint 2013 Architecture
New Features in SharePoint Server 2013
SharePoint Server 2013 and SharePoint Online Editions
Designing Database Topologies for High Availability and Disaster Recovery
Designing SharePoint Infrastructure for High Availability
Planning for Disaster Recovery
Planning Service Applications
Designing and Configuring a Service Application Topology
Configuring Service Application Federation
Planning and Configuring Business Connectivity Services
Configuring the Secure Store Service
Managing Business Data Connectivity Models
Managing User Profiles
Enabling Social Interaction
Building Communities
Aggregating Tasks
Planning and Configuring Collaboration Features
Planning and Configuring Composites
Planning for Business Intelligence
Planning, Deploying and Managing Business Intelligence Services
Planning and Configuring Advanced Analysis Tools
Configuring Search for an Enterprise Environment
Configuring the Search Experience
Optimizing Search
Planning Content Management
Planning and Configuring eDiscovery
Planning Records Management
Planning and Implementing a Web Content Management Infrastructure
Configuring Managed Navigation and Catalog Sites
Supporting Multiple Languages and Locales
Enabling Design and Customization
Supporting Mobile Users
Understanding the SharePoint Solution Architecture
Managing Sandbox Solutions
Understanding the SharePoint App Architecture
Provisioning and Managing Apps and App Catalogs
Introduction to Governance Planning
Key Elements of a Governance Plan
Planning for Governance in SharePoint Server 2013
Implementing Governance in SharePoint 2013
Preparing Upgrade or Migration Environment
Performing the Upgrade Process
Managing Site Collection Upgrade
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım