MS 10748 Deploying System Center 2012 Configuration Manager

Deploying System Center 2012 Configuration Manager eğitiminde katılımcıların, System Center 2012 Configuration Manager hiyerarşisini öğrenecek ve kurulum planlamasını yapabilecek seviyede bilgi donanımına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Eğitimde SCCM 2012 mimarisinin yeniliklerinden olan Central Administration Site, bir veya birden fazla ana site ve buna bağlı olan ikincil sitelerin dizaynı konuları detaylarıyla anlatılacaktır. Ayrıca bu eğitim içerisinde SCCM 2007 sürümünden 2012 sürümüne geçiş konusuna da değinilecektir.
 

 

Introduction to System Center 2012 Configuration Manager
Overview of the Configuration Manager 2012 Server Infrastructure
Configuration Manager 2012 Deployment Scenarios
Overview of the Configuration Manager 2012 Client
Planning a System Center 2012 Configuration Manager Stand-Alone Deployment
Preparing to Deploy a Configuration Manager 2012 Site
Installing a Configuration Manager 2012 Site Server
Performing Post-Setup Configuration Tasks
Tools for Monitoring and Troubleshooting a Configuration Manager 2012 Installation
Managing Internet-Based Clients
Overview of Role-Based Administration
Identifying IT Roles in Your Organization
Configuring Role-Based Administration
Planning a Configuration Manager 2012 Hierarchy
Deploying a Configuration Manager 2012 Site
Overview of the Central Administration Site
Overview of Primary Sites
Overview of Secondary Sites
Introduction to Data Types and Replication
Monitoring and Troubleshooting Data Replication
Planning for Content Management
Configuring and Monitoring Content Management
Introduction to Discovery Methods
Introduction to Configuration Manager 2012 Client Deployment
Deploying Configuration Manager 2012 Clients
Managing Configuration Manager 2012 Clients
Monitoring Configuration Manager 2012 Client Health
Overview of Configuration Manager 2012 Site Maintenance
Performing Backup and Recovery of Configuration Manager 2012
Monitoring Configuration Manager 2012 Site Systems
Overview of the Migration Process
Preparing Configuration Manager 2007 Sites for Migration
Configuring Migration Settings
Migrating Objects
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım