Microsoft Excel 2010 Temel

Microsoft Excel Temel (2010) eğitiminde katılımcıların Excel 2010’da tablolar oluşturabilmeleri, temel hesaplamaları bu tablolar üzerinde yapabilmeleri, bu tablolardaki bilgilerden grafikler oluşturabilmeleri, ve oluşturdukları Excel sayfalarını istenilen şekilde yazdırabilmeleri amaçlanmaktadır.

Excel 2010'a Giriş
File Menüsü
Kaydet ve Farklı Kaydet
Yardım Seçenekleri
Verilerle Çalışma
AutoFill ve AutoComplete
Geri Al ve Yinele
Özel Listeler Oluşturmak (Custom List)
Hücre, Sütun, Satır Eklemek ve Silmek
Sütun Genişliği ve Satır Yüksekliği Ayarlamak
Satır ve Sütun Gizlemek
Veri Taşımak ve Kopyalamak
Formül Oluşturmak
Fonksiyonları Kullanarak Hesaplama Yapmak
Formülleri ve Fonksiyonları Kopyalamak
Sumif, Countif Fonksiyonları
Home Sekmesini Kullanmak
Quick Formatting Araç Çubuğunu Kullanmak
Yazı Tipi, Hizalama ve Sayı Formatlarını Biçimlendirmek
Tabloları Biçimlendirmek
Çalışma Sayfası Sekmelerini Biçimlendirmek
Çalışma Kitabında Sayfaların Yerlerini Değiştirmek
Çalışma Sayfası Eklemek ve Silmek
Yazdırma Başlığı Belirlemek
Üstbilgi ve Altbilgi Seçenekleri
Belirli bir Alanı Yazdırmak
Açıklama Eklemek ve Silmek
Açıklamaları Görmek ve Yazdırmak
Çalışma Sayfasını Bölmek, Gizlemek ve Göstermek
Çalışma Sayfalarını Hizalamak
Satır ve Sütunları Dondurmak
Sıralama Yapmak
Gruplama Seçenekleri
Otomatik Filtre Kullanımı
AltToplam
Yinelenenleri Kaldır
Metni Sütunlara Dönüştürme
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım