ITIL Service Strategy

"ITIL Service Strategy" eğitiminde amaç, BT organizasyonları ve servis sağlayıcılar için başarılı bir BT servis yönetim yapısı oluşturacak ve yönetecek profesyonellerin strateji üretme, stratejik karar alma ve stratejik planlama gibi konularda yetkinliklerini ispatlamasını etkilemektedir. Bir BT servisinin, işletme için ne kadar gerekli, maliyet açısından ne kadar kabul edilebilir, işletme ve iş birimlerinin hedeflerine ne kadar hizmet edebilir olduğu kararlarını vermeye yardımcı olacak Finansal Yönetim, Talep Yönetimi, Servis Portföy Yönetimi gibi kritik süreçlerde bu eğitimde bahsedilir. ITIL Expert sertifikasını edinmek için alınması gereken eğitimlerin içindedir. Eğitim sonunda katılımcılar BT Hizmet Yönetimi için kullanılan ITIL yaklaşımının Strateji fazını, süreçlerini ve birbirleri arasındaki ilişkileri öğrenerek gerçek proje deneyimlerini paylaşan eğitmenlerimizin deneyimlerini öğreneceklerdir. Eğitimde hedeflenen tüm katılımcıların ITIL Service Strategy süreçlerine ve ilişkilerine hakim olması, ITIL Service Strategy sınavına hazırlanması, organizasyonlarda benzer süreçlerde aldıkları rollerdeki yetkinliklerini artırmaları, süreç yönetiminde yapılan genel hatalar konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

ITIL ve ITSM Tanımları
BT Hizmet Yönetimi Fazları
BT Hizmet Yönetimi Süreçleri
ITIL Sertifikasyonları
Temel
Amaçlar
Kapsam
Hedefleri ve Değer
Girdileri ve Çıktıları
Kaynaklar ve Yetenekler
Hizmet Varlıkları ve Müşteri Varlıkları
Hizmet Tipleri
Hizmet Ekonomisi
Garanti ve Fayda Dengesi
Finansal Yönetim (Financial Management)
Hizmet Portfolyo Yönetimi (Service Portfolio Management)
BT'de Strateji Yönetimi (Strategy Management)
Talep Yönetimi (Demand Management)
İş İlişkileri Yönetimi (Business Relationship Management
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım