185 farklı ülkeye yayılmış yarım milyon üyesi ve sertifikalı profesyoneliyle birlikte dünya üzerindeki en büyük uluslararası proje yönetimi organizasyonu olan PMI® (Project Management Institute) metodolojisi baz alınarak hazırlanan Proje Yönetiminin Temelleri eğitiminde, katılımcıların proje yönetimi disiplini hakkında genel bir kavrayış edinmeleri ve katılımcılar nezdinde proje yönetimine dair bir farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

185 farklı ülkeye yayılmış yarım milyon üyesi ve sertifikalı profesyoneliyle birlikte dünya üzerindeki en büyük uluslararası proje yönetimi organizasyonu olan PMI® (Project Management Institute) metodolojisi baz alınarak hazırlanan bu eğitimde, katılımcıların proje yönetimi disiplini hakkında genel bir kavrayış edinmeleri ve katılımcılar nezdinde proje yönetimine dair bir farkındalık getirmek amaçlanmaktadır.

185 farklı ülkeye yayılmış yarım milyon üyesi ve sertifikalı profesyoneliyle birlikte dünya üzerindeki en büyük uluslararası proje yönetimi organizasyonu olan PMI® (Project Management Institute) tarafından verilen PMP® (Project Management Professional) sertifikası, proje yönetimi disiplininin en çok kabul gören ve en prestijli sertifikasyonları arasında yer alır.

ABPMP (Association of Business Process Management Professionals) aracılığıyla gelişmiş olup BPM CBOK (Business Process Management Common Body of Knowledge) müfredatı üzerinden konu olan bu Süreç Yönetimi eğitimi sonucunda katılımcılar; sahip olacakları kuruluşların nasıl ilerlemesi gerektiğinin haritasını çizebilir, yönetim şemasını belirleyebilir ve sistemli hale getirebilir.

Nielsen Norman Group’un 863 proje üzerinden yaptığı bir araştırmaya göre, kullanılabilirliğe toplaproje maliyetinin %8 - %13’ü arasında bir bütçe ayırdığınızda satışlar %100, trafik %150, verimlilik %161, sistemin kullanım oranı %202 oranlarına kadar çıkabiliyor.

Scrum Fundamentals eğitiminde hedef, katılımcıları Scrum çatısı hakkında bilgilendirerek Scrum.org aracılığıyla meydana gelen Professional Scrum Master (PSM 1) yoklamasına hazırlamaktır. Bu eğitimle Agile yöntemlerinin ana fikrinin kavranması, Scrum altyapısı temellerinin öğrenilmesi, Scrum kimyasının kapsamlı olarak anlaşılması, Scrum kullanılarak bir projenin nasıl yönetilebileceğinin “uygulamalı” olarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim pratik ağırlıklı (Roleplaying ve Workshop) olarak öğretilmektedir.

IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından tanımlanmış olan dünya standartlarında iş analizi kavramları üzerine yapılandırılan İş Analizinin Temelleri eğitimiyle katılımcılara uluslararası nitelikte “iş analisti” yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Uygulamalı ve gerçek yaşam örnekleriyle yapılan İş Analizinin Temelleri eğitiminde iş analizi kavramı, iş kuralları, kısıtlar, gereksinimler, varsayımlar ve bunlar arasındaki ilişkiler anlatılacak, böylece iş ihtiyacının en doğru şekilde anlaşılması ve en iyi iş analizi dokümanının ortaya çıkartılmasının nasıl mümkün olacağı ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır. Katılımcılar ayrıca modelleme, değişiklik yönetimi ve iş analizinin en önemli konularından olan paydaş yönetimini de alacaklardır.

Gereksinim Mühendisliği eğitimi ile katılımcılara iş analizi, gereksinim toplama, analiz etme, dokümante etme ve yönetme konularında yetkinlikler kazandırılması amaç edinir. Uygulamalı ve gerçek yaşam örnekleriyle yapılacak olan eğitimde Gereksinim Mühendisliği ayrıntılarıyla incelenecektir. Eğitim sonunda katılımcıların gereksinimleri alacakları doğru paydaşları tespit edebilecekleri, gereksinimleri en doğru, hızlı ve verimli şekilde alabilecekleri, gereksinimleri en anlaşılır şekilde dokümante edebilecekleri ve gereksinim değişikliklerini yönetebilecekleri bilgi ve beceri seviyesine ulaşmaları amaçlanmaktadır. Eğitim içeriği IIBA (International Institute of Business Analysis) ile ritmiktir.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım