HDInsight (Microsoft Azure Big Data Services)

Günümüzde sıkça adını duymaya başladığımız Big Data (Büyük Veri) çoklu makinelerin sunduğu yüksek performanslı, esnek ve ölçeklenebilir ortamlar kurarak, geleneksel yöntemlerle işlenemeyen verilerin yönetilebilmesi için ortaya atılmış bir data programıdır. Big Data çözümleri sayesinde sürekli üretilen (akan), yapısal olmayan ve çok miktarda yapısal olan verilerin depolanması, işlenmesi, taşınması ve bunlara benzer daha birçok analitik çalışma yapılabilir hale gelmiştir. Bu sistemdeki analitik çalışmaların temelinde, bir görevin daha küçük görevlere bölünerek makinelere dağıtılması (map) ve sonra bu ayrı çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilmesi (reduce) mantığına yer verilmektedir. Açık kaynak kodlu Big Data çözümü olan Apache Hadoop ile bütünleşmiş çeşitli bileşenler vardır. Bu bileşenler verinin işlenmesi için gereken ihtiyaçlara çözümler üretmektedir. İşte biz de "HDInsight (Microsoft Azure Big Data Services)" eğitiminde Big Data kavramına ve bu kapsamdaki çalışmaları daha kolay ve güvenli hale getiren Microsoft Big Data çözümü Azure HDInsight hizmetine yer verilmektedir.Eğitim süresince çeşitli Map – Reduce jobları analiz edecek ve elde edilen sonuçları kullanıcılara sunma yöntemlerini yer vereceğiz. HDInsight eğitiminin amacı Big Data kavramı ve Azure HDInsight hizmeti konusunda temel yetkinlikler kazandırılması amaçlanmaktadır.

What is Big Data? When? Why?
What is Apache Hadoop and Hortonworks Data Platform
A simple "Hello World Example" using Hortonworks Sandbox
Hcatalog
Hive
Pig
HDFS
MapReduce
Creating an Azure storage account
Creating an HDInsight Cluster
Loading data into Windows Azure Storage
Running the Word Count sample
Creating a C# mapper program
Creating a C# reducer program
Running the streaming map-reduce job with PowerShell
Running Hive commands as a job
Running Hive commands using Invoke-Hive
Using the Hive ODBC driver
Connect Excel to Hadoop with the Microsoft Hive ODBC driver
Connect and visualize Excel to Hadoop with Power BI
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım