Design Patterns and Enterprise Design Pattern

Design Patterns ve Enterprise Design Pattern 5 günlük eğitiminde OOP yapıları incelenecek, yazılımcıların daha verimli ve gelişime açık projeler geliştirmeleri için hangi prensiplere uyulması gerektiğinden ve yazılımcıların sık karşılaştığı problemler için uyguladıkları tasarım kalıplarından söz edilecektir. Design Patterns ve Enterprise Design Pattern eğitimi bittikten sonra katılımcılar yazılım dünyasının benzer sorunlar için geliştirdiği çözümleri tanıyacak ve projelerinde bu kalıpları aktif olarak yer vereceklerdir.
 

 

Entity Components
Data Layer
Business Layer
Presentation Layer
Supporting Components
Base Patterns
Domain Logic Patterns
Data Source Architectural Patterns
Object-Relational Behavioral Patterns
Object-Relational Structural Patterns
Object-Relational Metadata Mapping Patterns
Web Presentation Patterns
Distribution Patterns
Offline Concurrency Patterns
Session State Patterns
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım