COBIT Foundation

Cobit Foundation eğitimi ISACA tarafından yayınlanıp yönetilen COBIT BT Yönetim Çerçevesini temel seviyede tanıtır. Kurumların neden bir BT Yönetim Çerçevesine ihtiyaç duyduğu ve COBIT’in bu ihtiyacı nasıl karşıladığı anlatılır. COBIT Foundation pratik örnekler ve gerçek dünyadan örnek senaryolarla anlatılır. Organizasyonları global olarak etkileyen BT yönetim sorunları ve COBIT’in bu sorunları nasıl genel kabul görmüş yöntem ve yaklaşımlarla çözebileceği hakkında bilgiler edinilecektir. Eğitmen ve katılımcıların deneyimlerine dayalı sorular ve alıştırmalar, pratikte COBIT’in nasıl uygulanacağını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Eğitimin ISACA çatısı altında düzenlenen resmi COBIT Foundation Sınavına hazırlık niteliği de vardır.

Tarihçe
Ürün ailesi
Neden Cobit?
Paydaşların beklentilerini yönetmek
Yönetişim anlayışını tüm kuruma yaymak
Entegre bir yönetişim penceresini uygulamak
Bütünsel bir yaklaşım geliştirmek
Yönetim ve yönetişim kavramlarını ayrıştırmak
Değerlendir, yönlendir ve izle (EDM)
Hizala, planla ve organize et (APO)
Geliştir,satın al ve uygula (BAI)
Teslim et, servis et ve destek ver (DSS)
İzle, ölç ve değerlendir (MEA)
Uygulama Alanları
BT denetim ve BDDK
Süreç yetkinlik modeli
Cobit 4.1 ve 5.0 karşılaştırma
Diğer standartlarla ilişkiler
Cobit uygulama örnekleri
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım