Cabinet Office’in yayınlamış olduğu içerik baz alınarak hazırlanan "ITIL Foundation + Apollo13" eğitiminde, katılımcılara BT Hizmet Yönetimi’nin uluslararası standartlara uygun şekilde nasıl yapılacağı öğretilecektir. Eğitimde kullanılan akış ve içerik ITIL’ın Foundation Level sertifika sınavına hazırlığa yönelik olduğundan, katılımcılar aynı zamanda dünya çapında geçerliliği olan ITIL Foundation sınavına ön hazırlık yapmış olacaklardır. Eğitim sonunda katılımcılar BT Hizmet Yönetimi için kullanılan ITIL yaklaşımının tüm fazlarını, süreçlerini, fonksiyonlarını ve birbirleri arasındaki ilişkileri öğrenerek gerçek proje deneyimlerini paylaşan eğitmenlerimizin deneyimlerini başaracaklardır. Eğitimde hedeflenen tüm katılımcıların ITIL süreçlerine ve ilişkilerine hakim olması, ITIL Foundation sınavına hazırlanması, organizasyonlarda benzer süreçlerde aldıkları rollerdeki yetkinliklerini artırmaları, süreç yönetiminde yapılan genel hatalar konusunda farkındalık kazanmaları ve ITIL jargonuna biliyorlardır. ITIL Foundation + Apollo 13 Simülasyon eğitimi olduğu için en az 8 kişilik katılımcı olması gerekmektedir. Aksi halde simülasyondaki roller eksik olacağı için Apollo 13 uygulaması yapılamaz. Eğitim ITIL Foundation sınavını içermez.

Unix sistem yönetimi konusunda deneyimli katılımcıları hedef alan bu eğitim, temel Linux mimarisinden kurulum, konfigürasyon, bakım, güvenlik ve yönetim konularından da bahsedilecektir.

ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi Uygulaması eğitimimizde BT standartları, kontrolleri, faydaları, sertifikasyon hazırlığı ve hizmet yönetiminin dokümantasyonu ile risk yönetimi öğretilecektir. Eğitim ile BT Hizmet Yönetiminde zaman tasarrufu, verimlilik artışı, süreç iyileştirmesi gibi ihtiyaçların net şekilde belirlenmesi gibi bilgilerden de bahsedilecektir.

"ITIL Service Strategy" eğitiminde amaç, BT organizasyonları ve servis sağlayıcılar için başarılı bir BT servis yönetim yapısı oluşturacak ve yönetecek profesyonellerin strateji üretme, stratejik karar alma ve stratejik planlama gibi konularda yetkinliklerini ispatlamasını etkilemektedir. Bir BT servisinin, işletme için ne kadar gerekli, maliyet açısından ne kadar kabul edilebilir, işletme ve iş birimlerinin hedeflerine ne kadar hizmet edebilir olduğu kararlarını vermeye yardımcı olacak Finansal Yönetim, Talep Yönetimi, Servis Portföy Yönetimi gibi kritik süreçlerde bu eğitimde bahsedilir. ITIL Expert sertifikasını edinmek için alınması gereken eğitimlerin içindedir. Eğitim sonunda katılımcılar BT Hizmet Yönetimi için kullanılan ITIL yaklaşımının Strateji fazını, süreçlerini ve birbirleri arasındaki ilişkileri öğrenerek gerçek proje deneyimlerini paylaşan eğitmenlerimizin deneyimlerini öğreneceklerdir. Eğitimde hedeflenen tüm katılımcıların ITIL Service Strategy süreçlerine ve ilişkilerine hakim olması, ITIL Service Strategy sınavına hazırlanması, organizasyonlarda benzer süreçlerde aldıkları rollerdeki yetkinliklerini artırmaları, süreç yönetiminde yapılan genel hatalar konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Cobit Foundation eğitimi ISACA tarafından yayınlanıp yönetilen COBIT BT Yönetim Çerçevesini temel seviyede tanıtır. Kurumların neden bir BT Yönetim Çerçevesine ihtiyaç duyduğu ve COBIT’in bu ihtiyacı nasıl karşıladığı anlatılır. COBIT Foundation pratik örnekler ve gerçek dünyadan örnek senaryolarla anlatılır. Organizasyonları global olarak etkileyen BT yönetim sorunları ve COBIT’in bu sorunları nasıl genel kabul görmüş yöntem ve yaklaşımlarla çözebileceği hakkında bilgiler edinilecektir. Eğitmen ve katılımcıların deneyimlerine dayalı sorular ve alıştırmalar, pratikte COBIT’in nasıl uygulanacağını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Eğitimin ISACA çatısı altında düzenlenen resmi COBIT Foundation Sınavına hazırlık niteliği de vardır.

Certified Information Security Management (CISM) eğitimi, Bilgi Teknolojileri Güvenlik uzmanları ve yöneticilerine hitap etmekte olup CISM sertifikasyonu için gerekli altyapının hazırlanması hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların, BT Güvenlikteknolojileri, risk yönetimi ve uyumluluk konuları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

"ITIL Service Operation" eğitiminde amaç, BT organizasyonları ve servis sağlayıcıların müşterilerine sundukları servislerin operasyonel destek süreçlerini yönetmeleri için gereken yetkinlikleri öğretmektir. Hizmet tasarımı ve geçişi fazlarından sonra müşteriye sunulan BT servisinin istenilen kaliteyi ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi için gerekli olan olay, servis talep, problem yönetimi gibi destek süreçleri ile destek süreçlerinin işletilmesini sağlayacak yardım masası, uygulama yönetimi gibi fonksiyonlar bu eğitimde bahsedilir. BT yöneticileri ve ilgili süreç yöneticileri ile birlikte BT organizasyonlarında operasyon yönetiminde çalışan profesyonellere yönelik olan bu eğitim ITIL Expert sertifikasını edinmek için alınması gereken eğitimlerdendir. Eğitim sonunda katılımcılar BT Hizmet Yönetimi için kullanılan ITIL yaklaşımının Operasyon fazını, süreçlerini ve birbirleri arasındaki ilişkileri öğrenerek gerçek proje deneyimlerini paylaşan eğitmenlerimizin deneyimlerini öğreneceklerdir. Eğitimde hedeflenen tüm katılımcıların ITIL Service Operation süreçlerine ve ilişkilerine hakim olması, ITIL Service Operation sınavına hazırlanması, organizasyonlarda benzer süreçlerde aldıkları rollerdeki yetkinliklerini artırmaları, süreç yönetiminde yapılan genel hatalar konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

CISA, Certified Information Systems Auditor kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu sertifika ile bireyler, BT sistemlerinin kontrol edilmesi ve korunması için yeterli bilgi ve tecrübe düzeyinde olduklarını kanıtlar. CISA sertifikası ile bireylerin tecrübeleri ve bilgileri uluslararası düzeyde tanınır ve sertifikaya hazırlanma sürecinde bilgi ve becerileri gelişir. CISA sertifikası ISACA tarafından (isaca.org) verilmektedir. ISACA, 1969 yılında kurulan ve dünya çapında 160'tan fazla ülkede 95,000'den fazla üyesi olan bir kurumlardandır. Dünya çapında CISA sertifikası 70,000'den fazla birey tarafından edinilmiştir. Eğitim dili Türkçe, eğitim materyalleri İngilizcedir. Eğitim kapsamında yukarıda belirtilen iş alanları işlenecek ve örnek sorular anlatılacak ve çözülecektir.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım