Günümüzde sıkça adını duymaya başladığımız Big Data (Büyük Veri) çoklu makinelerin sunduğu yüksek performanslı, esnek ve ölçeklenebilir ortamlar kurarak, geleneksel yöntemlerle işlenemeyen verilerin yönetilebilmesi için ortaya atılmış bir data programıdır. Big Data çözümleri sayesinde sürekli üretilen (akan), yapısal olmayan ve çok miktarda yapısal olan verilerin depolanması, işlenmesi, taşınması ve bunlara benzer daha birçok analitik çalışma yapılabilir hale gelmiştir. Bu sistemdeki analitik çalışmaların temelinde, bir görevin daha küçük görevlere bölünerek makinelere dağıtılması (map) ve sonra bu ayrı çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilmesi (reduce) mantığına yer verilmektedir. Açık kaynak kodlu Big Data çözümü olan Apache Hadoop ile bütünleşmiş çeşitli bileşenler vardır. Bu bileşenler verinin işlenmesi için gereken ihtiyaçlara çözümler üretmektedir. İşte biz de "HDInsight (Microsoft Azure Big Data Services)" eğitiminde Big Data kavramına ve bu kapsamdaki çalışmaları daha kolay ve güvenli hale getiren Microsoft Big Data çözümü Azure HDInsight hizmetine yer verilmektedir.Eğitim süresince çeşitli Map – Reduce jobları analiz edecek ve elde edilen sonuçları kullanıcılara sunma yöntemlerini yer vereceğiz. HDInsight eğitiminin amacı Big Data kavramı ve Azure HDInsight hizmeti konusunda temel yetkinlikler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım