Bu eğitimle kurumların sahip oldukları ya da olmayı planladıkları siber savunma sistemleri hakkında detay teknik bilgi ve bu ürünleri alırken, konumlandırırken gerçekleştirmeleri gereken testler hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Ağ Güvenliği ve Siber Defans eğitiminde üç ana temel amaç bulunmaktadır. Siber savunma sistemlerinin çalışma mantıklarının anlaşılması, bu sistemlerin konumlandırılırken dikkat edilecek hususların belirlenmesi, siber savunma sistemlerinin test edilmesi ve güvenlik ve mimarisel zafiyetlerinin tespit edilerek istismar edilmesi ve buna bağlı olarak da daha efektif ve güvenli siber savunma sistemlerinin kurulması şeklinde gerçekleşecektir.

Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım